Tag Archives: grand theft auto v

Infrastruktura ściśle związana jest z transportem

Infrastruktura to jedno z najbardziej znanych słów w ekonomicznych rubrykach polskich opracowań i pism. Infrastruktura interesuje nas i analizujemy ją jako kolejny koszt zewnętrzny, czyli coś, za czego budowę, utrzymanie a także korzystanie użytkownik płaci lub też płacić powinien. Opłaty na kolei naliczane są zgodnie z zasadami, że płacimy za każdy kilometr przejechany przez pociąg. W przypadku transportu drogowego jest to nieco inaczej. Opłaty ponoszą jedynie przewoźnicy towarowi i autobusowi, co stanowi jedynie niewielki procent ogółu. W dodatku płacą jedynie za korzystanie z dróg krajowych, które stanowią około pięciu procent wszystkich dróg, a opłaty są formą zryczałtowaną, tak zwane winiety. Forma i system opłat za infrastrukturę drogową zachęca, aby w ramach ryczałtu jeździć zatem jak najwięcej. A nie tak jak w przypadku kolei, żeby liczyć każdy przejechany kilometr. Infrastruktura to nie tylko opłaty wnoszone za jej wykorzystanie. Infrastruktura to też spore sumy przeznaczane na inwestycje a także remonty z budżetupaństwa czy z budżetu Unii Europejskiej czy kredytów udzielanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub Banku Światowego.

DOKŁADNA REGULACJA DŁUGOŚCI

Początek tłoczenia jest stały i nie zależy od ustawienia drążka sterującego, przesuwanego przez regu­lator hydrauliczny.Systemy sterowania dawkowaniem przez zmienianie skoków tłoczków, dość rozpowszechnione w okresie międzywojen­nym, obecnie już prawie zupełnie zarzucono — gdy chodzi o pompy wtryskowe do samochodowych silników wysoko­prężnych. Dokładna regulacja długości skoków tłoczków w pompie wtryskowej pracującej z dużą częstotliwością wtryskiwania nastręcza szczególne trudności, przy czym dodatkowe komplikacje wynikają z konieczności wyposażania sekcji tłoczących w za­worki ssące. W rezultacie pompy wtryskowe z sekcjami tłoczącymi o regulowanych skokach tłoczków, są złożone konstrukcyjnie, a stopień zu­życia części wywiera wysoce niepożą­dany, wpływ na dokładność odmie­rzania dawek paliwa.

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!