Kategoria: Samochody od A do Z

SYSTEM HANOMAG

System HANOMAG. Spotykane jeszcze w osprzęcie silników samo­chodowych pompy wtryskowe HA­NOMAG mają wbudowane poziomo sekcje tłoczące, wyposażone w zawor­ki ssące i zaworki tłoczące . Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczących polega na poosiowym przesuwaniu wałka kułaczkowego, zaopatrzonego w przestrzenne garby o kształ­cie ostrosłupów. Chwilowa długość skoków tłoczka sekcji tłoczącej zależy od ustawienia przestrzennego garbu względem współpracu­jącej z nim dolnej rolki dźwigienki pośredniej. Skok tłoczka w cylinderku jest proporcjonalny do odległości, na jaką dolna rolka dźwigienki pośredniej jest odpychana od osi obrotu wałka kułaczkowego. Początek tłoczenia jest stały, a koniec tłoczenia zmienia się odpowiednio do chwilowego ustawienia walka kułaczkowego i następuje tym później, im większe są wychylenia dolnej . rolki dźwigienki pośredniej .

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!

WYPEŁNIACZE I ROZPYLACZE

Suw napełniania wykonuje tłoczek pod naciskiem rozprę­żającej się sprężyny powrotnej, która jednocześnie nie po­zwala na odrywanie się dolnej rolki dźwigienki pośredniej od bieżni przestrzenne­go garbu wałka kułacz­kowego. Do wyłączania zasilania służy wałek krzywkowy, po którego przekręceniu tłoczki wszystkich.Wtryskiwacz jest to wymienny podzespół rozpylający odmierzone już dawki oleju napędowego w komorze spalania. Obecnie w prawie wszystkich urządzeniach wtryskowych — pomijając układy pompo-wtryskiwaczy — stosuj się samoczynne wtryskiwacze o sterowaniu hydraulicznym.Wtryskiwacz taki pracuje podobnie jak zwykły zawór przelewowy, otwierając się wyłącznie wskutek wzrostu ciśnienia w doprowadzanym paliwie powyżej określonej wysokości i zamykając się tylko wskutek odpowiedniego spadku ciśnienia tłoczenia. W odróżnieniu od benzynowych urządzeń wtryskowych, w urządzeniach wtryskowych silników wysokoprężnych praktycznie nie spotyka się już wtryskiwaczy sterowanych.

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!

BUDOWA WTRYSKIWACZA

Typowy wtryskiwacz samochodowego silnika wysokoprężnego  składa się z elementów, które podzielić można na trzy grupy funkcjonalne:   rozpylacz, czyli wymienny zespół w postaci iglicy i jej gniazda, którego właściwości decydują o przeznaczeniu i zakresie zastosowania wtryskiwacza —  mechanizm powrotny iglicy; do swego gniazda iglica jest dociskana przez sprężynę powrotitą, której napięcie wstępne decyduje o wysokości ciśnienia wtryskiwania, czyli ciśnienia tłoczenia, które powoduje otwarcie się rozpylacza; ciśnienie wtryskiwania ustawia się przez wyregulowanie wstępnego napięcia sprężyny powrotnej, czyli albo przez przekręcanie nakrętki lub wkrętu regulacyjnego, albo przez zmianę grubości wymiennych podkładek regulacyjnych.

 

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!

OSPRZĘT WTRYSKIWACZA

Obudowa, zwykle w postaci rozbieralnego kilkuczłonowego korpusu z osprzętem pomocniczym; obudowa utrzymuje rozpylacz we właściwym położeniu i osłania mechanizm powrotny iglicy; w członach obudowy wywiercone są kanaliki doprowadzające olej napędowy do rozpylacza oraz kanaliki nadmiarowe; obudowa wtryskiwacza jest zaopatrzona w gwintowane czopy lub gniazda na króćce .do przyłączania przewodu wysokiego ciśnienia i przewodu nadmiarowego. Osprzęt wtryskiwacza. Odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia wtryskiwacza często wyposaża się go w dodatkowe elementy spełniające określone zadania, jak:’   filtr sztabkowy (labiryntowy), w postaci specjalnej sztabki umieszczonej wewnątrz króćca łączącego przewód wysokiego ciśnienia z obudową wtryskiwacza .

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!