Infrastruktura ściśle związana jest z transportem

Infrastruktura to jedno z najbardziej znanych słów w ekonomicznych rubrykach polskich opracowań i pism. Infrastruktura interesuje nas i analizujemy ją jako kolejny koszt zewnętrzny, czyli coś, za czego budowę, utrzymanie a także korzystanie użytkownik płaci lub też płacić powinien. Opłaty na kolei naliczane są zgodnie z zasadami, że płacimy za każdy kilometr przejechany przez pociąg. W przypadku transportu drogowego jest to nieco inaczej. Opłaty ponoszą jedynie przewoźnicy towarowi i autobusowi, co stanowi jedynie niewielki procent ogółu. W dodatku płacą jedynie za korzystanie z dróg krajowych, które stanowią około pięciu procent wszystkich dróg, a opłaty są formą zryczałtowaną, tak zwane winiety. Forma i system opłat za infrastrukturę drogową zachęca, aby w ramach ryczałtu jeździć zatem jak najwięcej. A nie tak jak w przypadku kolei, żeby liczyć każdy przejechany kilometr. Infrastruktura to nie tylko opłaty wnoszone za jej wykorzystanie. Infrastruktura to też spore sumy przeznaczane na inwestycje a także remonty z budżetupaństwa czy z budżetu Unii Europejskiej czy kredytów udzielanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub Banku Światowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzezone (C)