INNE REGULATORY

Sprężyna regulatora usiłuje stale wsunąć drążek sterujący w głąb komory upu­stowej, czyli spowo- falset, nmka ‚ dować zwiększenie dawkowania. Olej napędowy napływa­jący nieprzerwanie do komory upusto-‚ wej wydostaje się z niej poprzez po­osiowy kanalik i ko­morę walcową w drążku sterującym, a następnie wycie- . ka kanalikiem nad­miarowym w jego ściance. .Hydrauliczny regu­lator P & S dzia­ła jako nastawny, utrzymując usta­wioną prędkość bie­gu silnika bez wzglę­du na jego obciąże­nie zewnętrzne, je­żeli nie przekracza ono dopuszczalnego. Kiedy silnik przy­spiesza swój bieg, wzmaga się dopływ oteju napędowego do komory upustowej i podwyższa się panujące w niej ciśnienie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!
Wszelkie prawa zastrzezone (C)