KAŻDA KOŃCÓWKA

Każdą koń­cówkę , o kształcie ściętego stożka, walcuje się na zimno z materiału rurki przy użyciu odpowiedniego przyrzą­du, z reguły ręcznego. Zestaw przewodów wysokiego ciśnienia kompletuje się w wytwórni do urządzenia wtryskowego z uwzględnieniem ściśle określonych wymagań technicznych. Dotyczą one zarówno długości i kształtu (sposobu wygięcia i rozmieszczenia spiral), jak i przepustowości oraz oporów hydraulicznych. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian do oryginalnego zestawu przewodów wysokiego ciśnienia jest niedopuszczalne. Od­nosi się to zwłaszcza do wymiany przewodów na inne, o więk­szych lub mniejszych średnicach wewnętrznych czy ze­wnętrznych, wydłużania albo skracania przewodów oraz wyginania ich w odmienny sposób.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!
Wszelkie prawa zastrzezone (C)