OGRANICZENIE DO MINIMUM

Pozwoliłoby to ograniczyć do minimum ilość paliwa spalającego się deto- nacyjnie, a ponadto można by stworzyć warunki możliwie sprzyjające powstawaniu mieszanki — najpierw przyspiesza­jące jej samozapłon i z kolei zupełnie inne, zapewniające korzystny przebieg właściwego procesu spalania. Praktyczna realizacja zasady podwójnego wtrysku — np. przez zastosowanie dwóch odpowiednio dobranych rozpy­laczy, różniących się sposobami działania — jest trudna, choćby z uwagi na poważne skomplikowanie urządzenia wtryskowego. Stosunkowo prostymi środkami można nato­miast zapewnić przebieg rozpylania oleju napędowego o cha­rakterze wtrysku podwójnego, a przez to znacznie poprawić warunki tworzenia się i spalania mieszanki, wydatnie zwięk­szając elastyczność biegu i ogólną sprawność silnika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!
Wszelkie prawa zastrzezone (C)