REGULATOR JEDNOZAKRESOWY

Regulator jednozakresowy, służący jedynie albo do utrzy­mywania stałej prędkości biegu silnika bez względu na jego chwilowe obciążenie zewnętrzne (jeżeli tylko jest ono mniej­sze niż dopuszczalne), albo do ograniczania maksymalnej prędkości biegu silnika; regulatory jednozakresowe stosuje się w osprzęcie silników napędzających prądnice, pompy hydrostatyczne, urządzenia robocze itp. lub jako podzespoły złożonych regulatorów obrotów, regulator dwuzakresowy, sterujący jedynie jałowy bieg silnika oraz    uniemożliwiający przekraczanie maksymalnej prędkości biegu silnika, bez względu na położenie pedału przyspieszenia lub dźwigni sterującej; natomiast w całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika regulator dwu­zakresowy nie działa, a chwilową prędkość obrotową wału korbowego (wyższą niż prędkość biegu jałowego i niższą niż maksymalna) utrzymuje kierowca, np. wywierając odpo­wiedni nacisk na pedał przyspieszenia; regulatory dwu­zakresowe stosuje się obecnie w osprzęcie większości samo­chodowych silników wysokoprężnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!
Wszelkie prawa zastrzezone (C)