REGULATOR NASTAWNY

Regulator nastawny (lub wielozakresowy), działający podobnie jak regulator dwuzakresowy, lecz ponadto wypo­sażony w urządzenie do utrzymywania stałej prędkości biegu silnika, dowolnie wybranej z zakresu jego użytecznych prędkości biegu, np. przez wywieranie określonego nacisku na pedał przyspieszenia; regulator nastawny utrzymuje usta­wioną chwilowo prędkość biegu silnika bez względu na jego obciążenie zewnętrzne, jeżeli nie przekracza ono dopuszczal­nego; przyspieszenie lub zwolnienie biegu silnika następuje dopiero po zmianie nacisku wywieranego na pedał przyspie­szenia (lub po przesunięciu dźwigni sterującej); regulatory nastawne szybko się rozpowszechniają i zdecydowanie wy­pierają regulatory dwuzakresowe, zwłaszcza w osprzęcie silników wysokoprężnych dużych samochodów i ciągników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!
Wszelkie prawa zastrzezone (C)