WPŁYW OBCIĄŻENIA

Wpływ obciążenia silnika na najkorzys­tniejsze wyprzedze­nie zapłonu okreś­lają zależności po­między jednostko­wym zużyciem pali­wa (przy różnych stałych uchyleniach przepustnicy w gaź­niku i rozmaitych niezmiennych pręd­kościach biegu silni­ka) oraz tzw. dodat­kowym wyprzedze­niem zapłonu, czyli różnicą najkorzyst­niejszego wyprzedze­nia zapłonu przy da­nym obciążeniu częściowym i najkorzystniejszego wyprze­dzenia przy danej prędkości biegu silnika, jeżeli pracuje on z pełną mocą użyteczną.. Tego rodzaju dodatkowe wyprze­dzenie zapłonu, umożliwiające prawidłowe spalanie się mie­szanki pomimo pogorszenia warunków spalania (zmniejszone napełnienie cylindrów, gorsza jakość mieszanki itd.), zapew­nia dość znaczne oszczędności w zużyciu paliwa przez silnik.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!
Wszelkie prawa zastrzezone (C)