WYNIKAJĄCE NIEDOGODNOŚCI

Niedogodność ta wynika z odmiennych sposobów regulowania chwilowej mocy użytecznej, ponieważ:   regulacja ilościowa, typowa w razie zasilania gaźniko- wego, polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu napełnienia cylindrów mieszanką o w przybliżeniu stałym składzie, w której ciężarowy stosunek paliwa do powietrza zmienia się tylko nieznacznie, regulacja jakościowa, charakterystyczna w przypadku silnika wysokoprężnego, polega na zwiększaniu lub zmniejsza­niu dawkowania oleju napędowego, zwykle bez jednoczesnego regulowania napełnienia cylindrów lub ze zmienianiem napeł­nienia w dość wąskim zakresie (nastawna dławica regulatora podciśnieniowego służy raczej do powodowania zmian pod­ciśnienia niż różnic napełnienia cylindrów powietrzem); wskutek tego zasadniczo zmienia się stosunek oleju napędo­wego do powietrza w mieszance, a tym samym i jej właści­wości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!
Wszelkie prawa zastrzezone (C)