ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI

Aby zapewnić możliwie regularny bieg jałowy silnika, pompę wtryskową MONO-CAM wyposaża się często w zło­żony regulator hydrauliczno-podciśnieniowy . Układ podciśnieniowy steruje dawkowanie głównie w za­kresie niskich prędkości biegu silnika, a układ hydrauliczny przede wszystkim uniemożliwia przekraczanie największej dopuszczalnej prędkości biegu silnika, czyli wspomniany regulator działa poniekąd jako dwuzakresowy. Gwintowany dwustronnie kołek, wkręcony w przedni czop ślizgowy suwaka tulei upustowych, spełnia zadania drążka sterującego.Sprężyna regulatora oraz sprężyna tłumika mieszczą się w łączniku wkręconym od zewnątrz w przedni człon obu­dowy pompy wtryskowej. Sprężyna regulatora za po­średnictwem nakrętki regulacyjnej, nakręconej na drążek sterujący, usiłuje oddalić suwak wraz z tulejami upusto­wymi od pierścieniowej przegrody, czyli zwiększyć dawko­wanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim blogu! Jestem Krzysztof i na co dzień pracuję w autoryzowanym serwisie jednej z drogich marek samochodów, bardzo lubię swoją pracę i jest ona moją pasją. Serwis postanowiłem prowadzić, żeby podzielić się z Wami ciekawostkami dotyczącymi samochodów!
Wszelkie prawa zastrzezone (C)